Notatka prasowa - Tom Debusschere przewodniczącym EPPA

W ramach walnego zgromadzenia, które odbyło się 19 czerwca 2015r., członkowie stowarzyszenia wybrali Toma Debusschere ‘a, dyrektora naczelnego Deceuninck NV, na nowego przewodniczącego zarządu oraz Marcusa Wittmanna, kierownika Window Solutions w Rehau AG & Co., na jego zastępcę. Tom Debusschere przejął tym samym stanowisko po Andreasie Hartleifie, który kierował stowarzyszeniem od 2011r.

Szeroko zakrojone zmiany w gremium zarządu wyniknęły z zamiaru zachęcenia członków do aktywnej pracy na rzecz stowarzyszenia: Götz Schmiedeknecht (Salamander Industrie-Produkte GmbH), Patrick Seitz (aluplast GmbH) i Marcus Wittmann (REHAU AG & Co.) zostali wybrani do zarządu. Na kolejną kadencję potwierdzeni zostali dotychczasowi członkowie zarządu: Martin Althorpe (Epwin Group), kierownik zespołu „Okna z tworzywa sztucznego“ przy BPF (British Plastics Federation, UK), Andreas Hartleif (VEKA AG) und Dr Peter Mrosik (profine GmbH). Na skarbnika, jako członka stowarzyszonego, walne zgromadzenie wybrało Erica Chatelaina, sekretarza generalnego francuskiego stowarzyszenia producentów profili okiennych z tworzywa sztucznego, SNEP1.

Andreas Hartleif zajmował stanowisko przewodniczącego zarządu od 2011r. W tym czasie zrealizował on z ogromnym zaangażowaniem liczne projekty dla dobra naszej branży. M.in. przekształcił on EPPA w niezależny związek przemysłowy, który reprezentuje interesy producentów systemów okiennych w ważnych gremiach Komisji Europejskiej. EPPA dysponuje dziś solidną siecią kontaktów wewnątrz instytucji europejskich i reprezentacji interesów. Aktualne projekty takie jak dyrektywa w sprawie ekoprojektu (Ecodesign Directive), dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, projekty dotyczące gospodarki obiegowej (Circular Economy Package) oraz cele dobrowolnego zobowiązania sektora PVC VinylPlus stanowią wyzwanie dla naszych członków i wymagają stałej obecności w Brukseli. Uczynimy wszystko, by nadal z powodzeniem reprezentować interesy naszej branży.”- powiedział Tom Debusschere.

EPPA (The European Profiles Association, www.eppa-profiles.eu) reprezentuje interesy producentów systemów okiennych z tworzyw sztucznych i podobnych produktów budowlanych w Europie. W sumie branża ta zatrudnia 25.000 pracowników, generuje obroty rzędu 4 mld € i produkuje profile będące podstawą do wytworzenia 80 milionów okien rocznie. EPPA stanowi 90% rynku profili okiennych z PVC w Europie.