Inoutic Project Plan w nowej wersji

W oferowanym przez Inoutic pakiecie usług i narzędzi wspierających Klientów, pojawiła się nowa elektroniczna wersja programu Inoutic Project Plan (ICPP) - programu wspomagającego projektowanie i kalkulację wybranych parametrów użytkowych okien i drzwi. Program w nowej odsłonie dostępny jest na platformie Inoutic Online.
 
ICPP, w porównaniu do wersji dotychczasowej, został gruntownie zmodyfikowany. Zmieniono całkowicie dotychczasowy interfejs użytkownika, aktualny jest dużo bardziej intuicyjny. Zmiana nastąpiła także w zakresie dostępności platformy i jej stałego upgrade’u - obecnie do jej uruchomienia i obsługi wystarczy szybkie, stałe połączenie z Internetem, co gwarantuje dostęp do zawsze aktualnej wersji. Dodatkowo ICPP przygotowany jest w trzech wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej i co najważniejsze polskiej.

 
 
Narzędzie oferuje szereg przydatnych w codziennej pracy „projektanta okien” funkcji, między innymi:
- obliczenia statyczne
- tworzenie przekrojów całych konstrukcji
- generowanie przekrojów poszczególnych złożeń profili oraz ich eksport do takich formatów jak pdf, dwg, jpg, png
- modelowanie połączeń ściana – okno oraz kalkulację izoterm
- weryfikację maksymalnych gabarytów skrzydeł i całych konstrukcji
- kalkulację współczynnika przenikalności cieplnej Uw dla okien bazujący na indywidualnych wartościach Uf dla poszczególnych złożeń
- generowanie przekrojów 3D.

Rozbudowa funkcjonalności i unowocześnienie interfejsu w połączeniu z intuicyjną obsługą sprawia, że narzędzie jest doskonałym wparciem dla osób projektujących na co dzień nowe rozwiązania w zakresie okien i drzwi.