Deceuninck kontynuuje pozytywny trend i dalej umacnia swoją pozycję

Grupa Deceuninck opublikowała właśnie wyniki pierwszego półrocza 2015 r. Spółka zanotowała 18% wzrost sprzedaży, osiągając poziom 312 milionów EURO.  Na dobre wyniki Grupy wpływ miała między innymi rosnąca sprzedaż w regionie Europy Środkowej i umacnianie się należącej do Grupy marki Inoutic w tym regionie (m.in. dwucyfrowy wzrost sprzedaży w Polsce). Przypomnijmy także, że w marcu bieżącego roku Artur Paździor objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Regionem Europy Środkowej i Wschodniej, co przyczyniło się do większej integracji oddziałów firmy Inoutic.
 „Wyraźna poprawa wyników sprzedażowych po pierwszej połowie roku potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o prowadzone projekty i wyniki sprzedażowe. Cały czas zwiększamy naszą konkurencyjność poprzez wprowadzanie kolejnych innowacji, sprawnie przebiega także proces integracji z turecką fabryką Pimas. Ten pozytywny obraz  zaburza jedynie sytuacja w Rosji, jednak jest ona wypadkową ogólnej sytuacji politycznej w tym kraju” – podsumowuje pierwsze półrocze Tom Debusschere, Dyrektor Zarządzający Grupy Deceuninck.